Thiết kế mạch in: Allegro được sử dụng để thiết kế mạch in cho các sản phẩm điện tử, bao gồm các sản phẩm như điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng, các thiết bị mạng, thiết bị y tế, các thiết bị đo lường và kiểm tra, và các thiết bị điện tử khác. Thiết kế IC: Allegro cũng được sử dụng để thiết kế vi mạch tích hợp (IC), bao gồm các IC cho các ứng dụng như điện thoại di động, máy tính, động cơ, các thiết bị y tế và các sản phẩm khác. Phân tích và mô phỏng: Allegro cung cấp các tính năng cho việc phân tích và mô phỏng các mạch điện tử, bao gồm các tính năng cho phân tích tín hiệu, phân tích mạch và mô phỏng hệ thống. Kiểm tra tính đúng đắn: Allegro được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của các mạch điện tử, bao gồm các tính năng cho kiểm tra tín hiệu, kiểm tra mạch và kiểm tra hệ thống. Quản lý thư viện phần mềm: Allegro cung cấp các tính năng cho việc quản lý thư viện phần mềm, bao gồm các tính năng cho quản lý các linh kiện và các mô hình mạch.