Freelancer IT là gì

Freelancer IT là những chuyên gia độc lập trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và thông tin. Họ là những người làm việc tự do và không thuộc bất kỳ công ty hay tổ chức nào, mà thường được thuê để thực hiện các dự án hoặc cung cấp các dịch vụ IT đặc thù cho khách hàng của mình. Các Freelancer IT có thể là lập trình viên, nhà phát triển web, chuyên viên bảo mật mạng, chuyên viên hệ thống, nhà thiết kế đồ họa, chuyên viên SEO, chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số, chuyên viên phần mềm và các chuyên gia IT khác. Freelancer IT thường được thuê bởi các công ty và tổ chức để thực hiện các dự án cụ thể hoặc để cung cấp các dịch vụ cụ thể, và thường được trả lương theo giờ hoặc dự án.