Padstack trong Allegro

Trong phần mềm Allegro, Padstack (hay còn được gọi là Padstacks) là một khái niệm được sử dụng để mô tả các thông số và kích thước của các pad trên một bo mạch điện tử. Padstacks xác định hình dạng, kích thước, lỗ hoặc đường dẫn vias của các pad trên bo mạch, và cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng thành phần điện tử và thiết kế mạch in.

Các thông số của Padstack

  • Kích thước: Đường kính hoặc kích thước chiều rộng và chiều dài của pad.

  • Hình dạng: Các hình dạng thông thường bao gồm hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật và hình oval, nhưng Allegro cũng hỗ trợ các hình dạng tùy chỉnh.

  • Vias: Đường dẫn vias có thể được định nghĩa trong padstack để tạo kết nối giữa các layer của bo mạch.

  • Lớp: Padstack có thể xác định lớp mà pad thuộc về trên bo mạch.

  • Thuộc tính khác: Bên cạnh các thông số cơ bản, padstack cũng có thể chứa các thuộc tính khác như thông tin liên quan đến mô-đun, mục đích sử dụng, v.v.

Padstack trong Allegro là một phần quan trọng của quá trình thiết kế PCB, giúp xác định các thông số kỹ thuật cần thiết để tạo ra các kết nối linh kiện chính xác và đảm bảo tính đúng đắn và tin cậy của vi mạch in. Pad trong một bản mạch in đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thành phần và việc hàn các linh kiện lên bảng mạch. Padstack trong Allegro cho phép người dùng tạo và quản lý các pad với đầy đủ các thông số kỹ thuật, bao gồm đường kính, độ dày, lớp mạ, lớp phủ, hình dạng và các thuộc tính khác. Padstack cung cấp khả năng tùy chỉnh linh hoạt cho việc thiết kế và xử lý bản mạch in.