Mô tả

Skill này dùng để hỗ trợ xếp chữ ở lớp Assymbly. Chương trình này sẽ giúp các bạn thao tác xếp chữ rất nhanh và hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Các bạn xem ở video bên dưới để sư dụng nhé

Chú ý

Dựa vào chữ ở lơp MANUFACTURING/UD_ASSY_* và Line PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_*

Khi chọn vị trí mới nó tìm vị trí không có line và chữ không phân biệt được shape, via, pin, cline...

Line box lớn hơn chữ nó sẽ tự động di chuyển chữ vào tâm của line box

Trường hợp là symbol là CP hình dạng tròn thì nó kiểm tra nếu không có line thì nó sẽ tự động tạo line theo hình dạng của Pin

Tùy chọn click-right mở các lớp Assymbly

Phiên bản : 1.0

Tải file

Video ví dụ